ANBI

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Rafaël Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Evangelische Kerk Ezra aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het RSIN/fiscaalnummer van Evangelische Kerk Ezra is 8020.37.872 en kunt u vinden op de zoekpagina van de belastingdienst.

Voor adresgegevens en bankrekeningnummer verwijzen wij naar onze contact pagina.

Beloningsbeleid
Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

­

ANBI