Links

Rafaël Nederland www.rafael.nl
Rafaël Nederland is een landelijk overkoepelend kerkgenootschap met ongeveer 40 aangesloten gemeenten.

Crossroad Hoeksche Waard <a href="http://www singulair allergy.crossroadhw.nl/”>www.crossroadhw.nl
Crossroad Hoeksche Waard is een organisatie van mensen uit verschillende kerken die zich richt op het verspreiden
van het evangelie van Jezus Christus in de Hoeksche Waard. Dit door activiteiten te organiseren samen met verschillende kerken.