Maandagavond 16 maart heeft onze minister-president Mark Rutte het land toegesproken m.b.t. de Corona crisis. De maatregelen die nu genomen worden zijn ingrijpend en hebben vergaande gevolgen in onze maatschappij. De richtlijnen van het RIVM bevatten naast regels en verordeningen ook adviezen. Zo is de regel gesteld dat bijeenkomsten voor groepen groter dan 100 personen niet plaats mogen vinden, maar hand in hand daarmee wordt ook geadviseerd sociaal contact tot een minimum te beperken. In dat laatste advies worden bijvoorbeeld ook familiefeestjes en kleinere bijeenkomsten genoemd als zaken om zoveel mogelijk te vermijden. Op basis van deze richtlijnen en adviezen van het RIVM hebben we besloten om met directe ingang alle publieke samenkomsten binnen Ezra af te zeggen.

Dit geldt voorlopig voor de zondagen 22 en 29 maart, zondag 5 april en alle overige activiteiten in deze periode.