Kringen

Kringen zijn kleinere groepen mensen uit de kerk die bij elkaar komen.
Binnen Ezra hebben we verschillende vormen van kringen met verschillende karakters, die op verschillende tijden en locaties bij elkaar komen.

 

De kringen die er zijn:
De Royal Dinner Club, de huiskring bij Corry, het Mannenontbijt en de Bible Bees.

Royal Dinner Club:
DinnerWij zijn een groep mensen die bij elkaar komen om samen te 'eten'. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, die door iedereen verzorgd wordt (ieder op zijn tijd). We nemen dan tijd om te praten over van alles en nog wat. Het is gezellig en soms ook serieus. Na het fysieke voedsel gaan we over tot het 'eten van geestelijk voedsel'. Dit doen we aan de hand van een boek en de bijbel. We sluiten de avond af met gebed.
Huiskring bij Corry:
14212Wij zijn een laagdrempelige huiskring voor mannen en vrouwen. We komen iedere eerste dinsdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 bij elkaar. Dit doen we wisselend bij één van de deelnemers van de kring thuis. Gezelligheid, omzien naar elkaar, bemoediging en bidden voor elkaar zijn belangrijke onderdelen van deze kring. Daarnaast praten we aan de hand van bijvoorbeeld een vraag of Bijbeltekst op een ontspannen manier over ons geloofsleven.
Mannenontbijt:
breakfastIedere eerste zaterdag van de maand komen we bij elkaar in ‘s-Gravendeel in het Crosspoint. Om 08.00 beginnen we met ontbijt, we nemen de tijd voor wat ons bezighoudt en vervolgens bespreken we met elkaar een actueel onderwerp. Uiteraard alleen voor mannen! De bijdrage is 5,- per keer.
Bible Bees:
bijbel_boekWij zijn een groep vrouwen die samen Gods Woord onderzoeken en zo met nieuwe inzichten Gods liefde uitdelen op de plek die een ieder gegeven is. De Bijbel is de kern van ons samenkomen. We komen iedere 1e woensdagmorgen van de maand bij elkaar van 09.30-11.30 uur bij een van de deelnemers van de kring thuis.

Heb je interesse om mee te doen aan één van deze kringen?
Neem dan gerust contact met ons op, of vraag er naar zondags in de samenkomst.