Spreekbeurten

Van de spreekbeurten tijdens de samenkomsten worden opnames gemaakt. Deze opnames kun je binnenkort via deze pagina beluisteren en downloaden in MP3-formaat.

Let op: Verdere verspreiding en/of publicatie van deze preken is alleen toegestaan na toestemming. Neem daarvoor contact op via mailadres kantoor.ezra@solcon.nl. Het is  toegestaan om de preken voor eigen gebruik te downloaden, op te slaan en te kopiëren (bijv. naar MP3-spelers).