Ontstaan

Evangelische kerk EZRA is in 1993 ontstaan vanuit Rafaëlgemeenschap Jefta in Breda. Een trouw groepje leden dat al geruime tijd vanuit de Hoeksche Waard naar Jefta pendelde werd gevraagd na te denken, en te bidden, over de start van een nieuwe Rafaël gemeente in de Hoeksche Waard.

Ondanks het feit dat er bij een aantal twijfels waren, is dit groepje hiermee toch aan de slag gegaan. Na diverse bevestigingen op gebeden hiervoor, ontstond een kleine huisgemeente bij Jan en Foekje Westerop. Aan de gemeente werd de naam EZRA gegeven, hetgeen betekent: God is onze hulp.

Niet lang hierna begon het aantal leden toe te nemen, waardoor de huiskamer te klein werd. We mochten toen voor onze zondagse diensten gebruik maken van cultureel centrum “De Drie Lelies” in Puttershoek, waar tot begin 2018 onze diensten werden gehouden.

In 2009 werd een eigen gebouw aangekocht, Crosspoint in ‘s-Gravendeel, voor doordeweekse activiteiten. We maken hiervan nu ook gebruik voor onze samenkomsten op zondag.