Actie ‘Geef Warmte Deze Winter’

 
In het kort

Ezra zet de gedoneerde compensatie voor hoge energiekosten om in supermarkt-waardebonnen waarmee mensen die het financieel moeilijk hebben boodschappen kunnen doen. Doe jij mee?!

Zo werkt de actie

  • In de wintermaanden november en december krijgen alle huishoudens in Nederland 2x €190,00 compensatie van de overheid voor de hoge energierekening.
  • We vragen mensen die dit kunnen missen dit bedrag te doneren.
  • Ezra zet de donaties om in waardebonnen die besteed kunnen worden bij supermarkten in de Hoeksche Waard.
  • Gemeenteleden en mensen die we kennen die tekort komen kunnen bij Ezra aankloppen voor deze waardebonnen.
Kan jij de compensatie (of een deel ervan) missen? 
Geef dan Warmte door Deze Winter! Gebruik eenvoudig deze QR-codeOf maak het bedrag over naar:
  • rekeningnummer NL15INGB0005552903 t.n.v. Evangelische Kerk Ezra*
  • onder vermelding van WINTERACTIE
Kom je tekort of ken je mensen die in financiële problemen komen?

Dreig je de komende maanden in financiële problemen te komen door hoge energiekosten en/of hoge inflatie of weet je iemand die deze hulp goed kan gebruiken? Neem dan contact op via kantoor.ezra@solcon.nl.

Deze actie is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de Hoeksche Waard en loopt van 1 december 2022 tot 1 april 2023

*Ezra heeft de ANBI-status. Uw donatie voor deze actie valt binnen de normen die de Belastingdienst stelt voor eventuele aftrek bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.