Met elkaar Kerk zijn

“Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.” 1 Korinthe 12:27
God gaf de gemeente om samen te groeien, samen te bouwen en samen te ontdekken welke roeping God voor ons heeft. Een plek van ontwikkeling, groei en doorgeven. God verlangt ernaar ons veel meer te geven dan we ooit hebben durven dromen of vragen. Wat als we allemaal gaan doen waarvoor God ons heeft gemaakt? ‘Gewoon’ door ons zelf te zijn en ons er op richten Zijn wil te doen in ons leven. Wat als we ons leven volledig toevertrouwen aan Hem en zeggen: Heer, het gaat niet langer om mij, maar om U. Niet langer mijn wil, maar Uw wil geschiedde.
Ezra is deel van het wereldwijde lichaam van Jezus. Een levende gemeente en geen gebouw, instituut of bedrijf. Dat betekent dat wij er samen op gericht zijn om mensen verder te helpen op weg naar een leven in verbinding met God. Laten we gezamenlijk verlangen naar een aanzienlijk en voortreffelijk leven met God voor de groei van Zijn Koninkrijk in onze omgeving.

Een levende gemeente

We willen een levende gemeente zijn waar mensen samen verantwoordelijkheid dragen voor de missie en visie van EzraIeder z’n bijdrage is even belangrijk. God heeft ieder van ons uniek gemaakt. Als we onze gaven en talenten bundelen en luisteren naar Zijn stem kunnen we met de gemeente datgene bereiken wat Hij op het oog heeft.

Wij zijn de Kerk 

We zijn allemaal geroepen om een wereld in nood te vertellen dat het door het sterven en opstaan van Jezus tussen de mens en God weer in orde kan komen en de mens weer kan gaan leven zoals God het bedoeld heeft. We kunnen ons bezig houden met allerlei taken in de kerk die ook nodig zijn, maar we willen wél dat ene doel voor ogen blijven houden, dat de wereld moet horen van Jezus. We mogen nooit de kerk tot doel maken. De Kerk is het middel waardoor God in deze wereld Zijn Koninkrijk uitbreidt.