Leidersteam 

Martin & Liselotte Hitzerd, Sjanine Schutteman, Caroline Barendrecht en Bas Tuk zijn als leidersteam eindverantwoordelijke van Ezra. Het team:
  • geeft richting aan de gemeente en bewaakt de kaders, missie en visie.
  • geeft leiding aan de gemeente met als doel dat mensen, van jong tot oud, geestelijk groeien en tot Gods bestemming komen voor hun leven.
  • werkt nauw samen met diverse teamverantwoordelijken en iedereen die in Ezra komt. We vormen namelijk met elkaar de kerk en dragen samen verantwoordelijkheid voor Ezra. ​
  • is toegankelijk, informeel in de omgang, dienend, hanteert motiverend leiderschap en zet mensen in hun kracht.

Met elkaar kerk zijn

Het is ons verlangen om vooral met elkaar kerk te zijn. Iedereen telt net zoveel mee en kan z’n bijdrage leveren. God heeft ons allemaal verschillend gemaakt. Als we onze gaven en talenten bundelen en luisteren naar Zijn stem kunnen we met de gemeente datgene bereiken wat Hij op het oog heeft.

We stimuleren elkaar met de ABC-vitamines (Aanmoedigen, Bevestigen, Complimenteren) en zijn blij met de groei van de ander, zodat ieder op zijn of haar eigen manier Jezus gaat dienen en meebouwt aan de groei van Zijn Koninkrijk.