Leidersteam 

Martin & Liselotte Hitzerd en Sjanine Schutteman zijn als leidersteam eindverantwoordelijke van Ezra. Zij geven richting aan de gemeente en bewaken de kaders, missie en visie. Het team geeft leiding aan de gemeente met als doel dat mensen, van jong tot oud, geestelijk gaan groeien en tot Gods bestemming komen voor hun leven. Zij doen dit samen met diverse teamverantwoordelijken en natuurlijk iedereen die in Ezra komt. We vormen namelijk met elkaar de kerk en dragen samen verantwoordelijkheid voor Ezra. ​
Kernwoorden vanuit het leidersteam zijn: toegankelijk, informeel in de omgang, dienend en motiverend leiderschap en mensen in hun kracht zetten. Met de ABC-vitamines Aanmoedigen, Bevestigen en Complimenteren stimuleren zij mensen om op hun eigen manier Jezus te dienen en mee te bouwen aan de groei van Zijn Koninkrijk

Met elkaar kerk zijn

Het is ons verlangen om vooral met elkaar kerk te zijn. Iedereen telt net zoveel mee en kan z’n bijdrage leveren. God heeft ons allemaal verschillend gemaakt en als we onze gaven en talenten bundelen en luisteren naar Zijn stem kunnen we met de gemeente datgene bereiken wat Hij op het oog heeft.