Leidersteam 

  • Martin & Liselotte Hitzerd, eindverantwoordelijk
  • Sjanine Schutteman

Samen vormen zij het leidersteam. Het team geeft leiding aan de gemeente met als doel dat mensen, van jong tot oud, geestelijk gaan groeien en tot Gods bestemming komen voor hun leven. Zij doen dit samen met diverse teamverantwoordelijken en natuurlijk iedereen die in Ezra komt. 

Het leidersteam is toegankelijk en informeel in de omgang. Kernwoorden zijn motiverend leiderschap en mensen in hun kracht zetten.

Met elkaar kerk zijn

Het is ons verlangen om vooral met elkaar kerk te zijn. Iedereen telt net zoveel mee en kan z’n bijdrage leveren. God heeft ons allemaal verschillend gemaakt en als we onze gaven en talenten bundelen en luisteren naar Zijn stem kunnen we met de gemeente datgene bereiken wat Hij op het oog heeft.