Onze kenmerken

Ezra gelooft in Jezus en in mensen

Het gaat bij ons om Jezus en om mensen. Om mensen die elkaar ontmoeten en in die ontmoeting iets ontvangen en ervaren van het hart van God. Wij geloven dat Jezus de zoon van God en onze Redder is.

Ezra is gastvrij

Er is ruimte voor iedereen, zonder onderscheid. We oordelen niet. We zien in liefde om naar elkaar en onze omgeving.

Ezra is een veilige plek

We vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons veilig voelen, zodat ze kunnen ontdekken wie ze mogen zijn in Jezus en waarvoor God hen heeft gemaakt. We benaderen elkaar vanuit de principes: ‘liefde, aanvaarding en vergeving’. (boek Jerry Cook, DNA van Rafaël Nederland)

Ezra heeft een open karakter

We zijn open en transparant. Alle vragen mogen gesteld worden en ieder onderwerp kan besproken worden. We willen echt luisteren.

Ezra is eenvoudig

Alleen het hoogstnoodzakelijke wordt kerkorderlijk en bestuurlijk geregeld. Er is geen sprake van perfectie; doe maar gewoon. We vinden mensen belangrijker dan dogma’s en kerkelijke regels.

Ezra timmert aan de weg

We willen impact hebben op onze omgeving. Daarom zoeken we actief contact en sluiten we aan bij de behoefte in de maatschappij.