Veilig Kerk Zijn

Een kerk hoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Evangelische Kerk Ezra is aangesloten bij Rafaël Nederland en streeft deze veiligheid bewust na. Rafaël Nederland heeft hiervoor beleid gemaakt, dat staat beschreven in de documenten:

Op dit moment zijn wij bezig met de implementatie hiervan.

Wij vinden het belangrijk dat er een protocol is, zodat in iedere situatie betrouwbare en professionele hulp ingeroepen kan worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen advies inwinnen en melding maken.

Advies inwinnen

Je kunt altijd vrijblijvend en vertrouwelijk advies inwinnen over situaties van misbruik, manipulatie of onrecht. Je kunt hiervoor terecht bij de leiding.

Heeft de situatie juist met de leiding te maken of praat je liever met iemand anders? Dan kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van Evangelische kerk Ezra: vertrouwenspersoon@rafael-ezra.nl. Deze vertrouwenspersoon is gehouden aan vertrouwelijkheid en schakelt, indien nodig, Rafaël Nederland in voor professionele ondersteuning. Betreft jouw vermoeden de voorgangers of leden van het leidersteam van Evangelische Kerk Ezra, dan kun je ook direct contact leggen met de vertrouwenspersoon binnen Rafaël Nederland, via het e-mailadres vertrouwenspersoon@rafael.nl. Jouw vraag is altijd vrijblijvend en de vertrouwenspersoon zal jouw vraag met discretie beantwoorden.

Melding maken

Een melding maken betekent dat het protocol in werking wordt gesteld waardoor onder andere een dossier zal worden aangelegd.

Wil je een situatie waarin sprake is van misbruik of manipulatie direct melden?

Voor een melding van (vermeend) misbruik of manipulatie binnen Evangelische Kerk Ezra mail je naar vertrouwenspersoon@rafael.nl. Je melding wordt behandeld door een van de vertrouwenspersonen die daarvoor altijd advies zullen inwinnen bij Rafaël Nederland.
Betreft jouw melding de voorgangers of leden van het leidersteam van Evangelische Kerk Ezra, dan kun je je eveneens wenden tot bovenstaande vertrouwenspersonen.
Je mag in dit geval ook direct melding doen bij Rafael Nederland via het meldpunt@rafael.nl. Let op: dit meldpunt kun je ALLEEN gebruiken voor melding en
hulp bij misbruik of manipulatie door voorgangers of leden van het leidersteam van Evangelische Kerk Ezra.
Wij willen je er nog op wijzen dat, mocht je gebruik maken van dit meldpunt, er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het is dus geen vrijblijvende melding. Mocht je twijfelen aan deze stap, neem dan eerst contact op om advies in te winnen.

Stichting Evangelisch Meldpunt

Evangelische Kerk Ezra is via Rafaël Nederland aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Bij klachten over machtsmisbruik kun je ook terecht bij het landelijke SEM-meldpunt. Meer informatie staat op www.wijzijnsem.nl.

Centraal Meldpunt Nederland

Je kunt ook altijd terecht op het algemene Meldpunt Nederland; www.meld.nl.