Onze naam

De naam Ezra betekent ‘behulpzaam’. Ezra was in de Bijbel een priester, een dienaar van God. Onder zijn leiding kwam het volk Israël weer terug in Jeruzalem en kregen de mensen een nieuwe herstelde relatie met God. Dat is ook ons verlangen.
Zoals de priester Ezra het woord als het ware teruggaf aan het volk Israël, mogen ook wij, ieder op de plaats waar God ons brengt en met de gaven en talenten die we hebben ontvangen, ons door Hem laten inzetten om ervoor te zorgen dat de mensen een herstelde (harts)relatie met God krijgen door Jezus.
Daarnaast helpen wij elkaar om de Bijbel te begrijpen en in praktijk te brengen door onze naaste lief te hebben en te dienen, zoals Jezus ons liefhad en diende.

Ons logo

Ons logo is kleurrijk. Dat zijn we als gemeente ook. Ieder mens is uniek. ​
We hebben oog voor de verscheidenheid van mensen en daarmee hun gaven en talenten. Ons logo bevat daarom ook verschillende kleuren; ieder mens zijn/haar unieke kleur.​