Rafaël Nederland

We zijn dankbaar dat Ezra in 1993 is ontstaan en al 30 jaar een gemeente is voor alle generaties. We zijn aangesloten bij Rafaël Nederland. Op www.rafael.nl vind je meer informatie over deze landelijke beweging waarin zo’n veertig gemeenten en hun leiders samen optrekken.

Foursquare Church 

Rafaël Nederland is aangesloten bij de The Foursquare Church, met wereldwijd meer dan 67.500 kerken in meer dan 150 landen. Kijk op www.foursquare.org voor meer informatie over onze wereldwijde familie.

De 4 vierkanten uit beide logos staan voor de 4 rollen van Jezus als Redder, Doper met de Heilige Geest, Genezer en Komende Koning.