Hier staan we voor (missie) 

We zijn een Rafaël-gemeente in de Hoeksche Waard waar Jezus centraal staat. Een levende gemeente waarin ieder zijn of haar gaven en talenten mag inzetten, zodat wij Gods liefde zichtbaar maken in onze omgeving.

Hier gaan we voor (visie) 

Jouw leven is de visie van Ezra. Jij bent de Kerk. Waar jij komt, komt Jezus. Waar jij komt wordt Gods Koninkrijk zichtbaar.

Wij hanteren 4 pijlers om onze visie te realiseren:

1. Identiteit – in Jezus

Weet wie je bent, in Jezus. God heeft ons uniek gemaakt. Het is belangrijk dat we onszelf zijn, niet iemand anders. Dan kunnen we gaan doen waarvoor we gemaakt zijn. Het begint met identiteit:

 • We kennen onszelf. We weten ten diepste wie we zijn, in Jezus.
 • We kennen Jezus, hebben Hem lief en trekken in alles wat we doen met Hem op, zodat we Hem weerspiegelen aan de mensen om ons heen en daarmee het hart van God laten zien (dat is wat Jezus ook deed).
 • We weten dat wij zelf de Kerk zijn. We willen geen kerk houden, bouwen of spelen. Wij zijn de Kerk. Waar wij komen, komt Jezus.
2. Kracht – van Gods Woord, Zijn Heilige Geest & gebed
 • Wij geloven dat Gods woorden waarheid zijn en vol leven zitten.
 • En we geloven in de krachtige werking van de Heilige Geest en gebed in ons leven.
 • We willen volledig ondergedompeld worden in wat God wil doen in ons, door ons, met ons en om ons heen. Daarom besteden we aandacht aan onderwijs en profetie.
3. Samen – elkaar versterken
 • Wij versterken elkaar, bouwen elkaar op en zijn blij met de groei van de ander.
 • We zoeken de samenwerking bij elkaar, de lokale kerken en bij Rafaël Nederland en andere Rafaël-gemeenten, opdat we elkaar kunnen versterken. Met als doel Zijn Koninkrijk, liefde en genade te kunnen laten zien.
 • Rafaël zit in ons DNA. Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle zaken!
 • Relatie staat boven standpunten!
 • We zijn samen de ogen en oren van Ezra. Merken we iets op, zien we iets gebeuren, ervaren we iets, dan spreken we dat uit. Praat met elkaar en niet over elkaar.
 • Het is bij Ezra niet alleen ‘thuis voelen’, maar ook ‘thuis weten’. Niet alleen het leidersteam functioneert in Ezra, ieder die zich betrokken voelt mag zich thuis weten en mee functioneren in de gemeente.
 • Zo dragen we samen verantwoordelijkheid voor onze gemeente, missie en visie, activiteiten, ons gebouw, etc.
4. Groei – van Gods Koninkrijk
“18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. 19 Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. 20 En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.” Mattheüs 28:18-20
 • We hebben impact op onze omgeving. De Kerk (jij en ik) zijn geroepen om het krachtigste instrument van God op deze aarde te zijn. Wij zijn geroepen om te getuigen van wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. We hebben Zijn woord en Zijn Geest en dat is meer dan voldoende om die krachtige Kerk te zijn, die in Handelingen 2 begon met de uitstorting van de Heilige Geest.
 • Wij bouwen mee aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk in de wereld.
 • We zijn allemaal geroepen om te leven zoals God het bedoeld heeft en te getuigen, ongeacht onze talenten, onze opleiding of ons beroep. Je denkt misschien dat je al veel te veel te doen hebt. Maar als we in geloof gaan bidden en als we mogelijkheden gaan zien, zal God ook onze talenten op een bovennatuurlijke manier vermeerderen.