Hier staan we voor (missie) 

We zijn een Rafaël-gemeente in de Hoeksche Waard waar Jezus centraal staat, waar voor iedereen ruimte is om tot zijn of haar bestemming te komen en waar we in liefde omzien naar elkaar en onze omgeving.

Hier gaan we voor (visie) 

Voortdurend de liefde van Jezus laten zien door in alles met Hem op te trekken en mensen naar Jezus leiden voor de groei van Zijn Koninkrijk.