Feest in de hemel en op aarde!

Afgelopen zondag doopten we 4 mensen en na een oproep lieten nog eens 2 mensen zich dopen. Zes mensen die Jezus niet alleen hebben leren kennen, maar Hem ook willen navolgen in hun leven en daarom bewust de stap zetten om door de doop in water hun oude leven achter zich te laten en met Jezus op te staan in een nieuw leven.