Een korte terugblik van een van onze doopdiensten. Mensen die kiezen voor Jezus! En zich als navolging laten dopen 🙏🏻

‘Begin een nieuw leven, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen.’ (Handelingen 2:38)