Terugblik op feestelijke overdrachtsdienst

Zondag 3 juli was het dan zover: na 8 jaar droeg Paula Zellmann de eindverantwoordelijkheid voor Evangelische Kerk Ezra over aan Martin en Liselotte Hitzerd en het nieuwe leidersteam. Met een lach en een traan, én niet te vergeten een tikkie humor, want ook dat hoort er bij Ezra zeker bij. Bij binnenkomst kreeg iedereen een pakje zakdoekjes met daarop de tekst: ‘Don’t be afraid to let things go, just snuit je neus en follow Gods flow’.

Een nieuwe fase breekt aan, voor zowel Paula als het team en de gemeente. Voor Paula is het best spannend om taken en verantwoordelijkheden nu echt los te laten en ook Martin en Liselotte moeten dingen loslaten om invulling te geven aan hun rol als voorgangersechtpaar. Gelukkig zijn we al even samen onderweg in dit overdrachtsproces en wat geeft het vertrouwen om daarin Gods plan met Ezra te zien en te volgen.

Als gemeente zijn we enorm blij en dankbaar voor de manier waarop Paula Ezra jarenlang liefdevol, trouw en met passie heeft gediend. We zijn God dankbaar hoe Hij haar en daardoor ook ons als gemeente daarin geleid en gesteund heeft! En daar stonden we tijdens de overdrachtsdienst dan ook uitvoerig bij stil met een aantal speeches, woorden, liederen (live aanbidding door broeders en zusters uit Rafaël Amersfoort), getuigenissen en gebeden.

Het moment van overdracht vond symbolisch plaats aan de hand van Jesaja 22:20-23. Met het omhangen van de mantel in de vorm van een stola droeg Paula de zegen en bevoegdheid voor de gemeente over aan Martin en Liselotte. Aan het team overhandigde ze een gouden sleutel; Jezus, dé sleutel om harten van mensen te raken, te openen, open te breken en de weg naar de Vader te herstellen. Jezus blijft huiseigenaar, het team huisbewaarder, sleuteldragers voor Ezra, een sleutel tot het hart van mensen.

En voor wie zich afvraagt wat Paula nu gaat doen: ze is nog lang niet klaar bij Ezra. Ze heeft in de loop van de tijd verschillende ‘eretitels’ gekregen: “moeder overste”, “regeltante” en “vrouw van de centjes”. Moeder overste mag ze loslaten, vrouw van de centjes blijf ze nog even (ze is al 20 jaar penningmeester!) en regeltante, tja…zoals ze zelf aangaf: dat blijft gewoon in haar zitten, én daar maken we als gemeente graag gebruik van!

We willen niet afsluiten zonder een woord van dank te richten aan de vele mensen die er vanuit Rafaël-gemeenten bij waren. Bijna iedereen die was uitgenodigd was getuige van dit bijzondere moment. Dat zegt wat over de betrokkenheid en eenheid binnen ons als Rafaël-familie!

We blikken dankbaar terug op de feestelijke overdracht en kijken verwachtingsvol uit naar het verder op weg gaan als gemeente onder leiding van Martin en Liselotte en het nieuwe leidersteam. Krijn Verhage (die er helaas door ziekte niet bij kon zijn) blijft hen het komende jaar ondersteunen, en ook ambassadeurs Jaap en Aartje van Vliet staan hen bij.