Zondag 13 november spreekt Sjanine Schutteman over het thema: ‘Angst, wie kent het niet?’
Hoe reëel is angst? Iedereen kent wel, in meer of mindere mate, een vorm van angst. Bewust, maar soms ook onbewust.
Hoe ga je daar dan mee om?
We kijken er zondag samen naar.
Je bent van harte welkom om de samenkomst bij te wonen in ons gebouw aan het Nestpad 9.
De samenkomst begint om 10:00 uur. Na afloop is er koffie & thee.
De kinderen hebben gedeeltelijk een eigen programma, dus kom gerust met het hele gezin!
Je kunt de dienst ook live online bijwonen. Inloggen doe je via www.rafael-ezra.nl/livestream.