Zondag 16 april spreekt Arjan IJsselstein over het thema: ‘Het geheimenis “dat Christus in u leeft”.’
Paulus schrijft over het geheimenis in Colossenzen 1:27. Wat een waarheid! De opgestane Heer die in ons leeft. Hij is onze hoop, onze kracht en ons leven. Dat Christus in ons leeft bepaalt wie we zijn en hoe God naar ons kijkt. Laten we met elkaar ontdekken wat de Bijbel daarover te zeggen heeft.
Je bent van harte welkom om de samenkomst bij te wonen in ons gebouw aan het Nestpad 9.
De samenkomst begint om 10:00 uur. Na afloop is er koffie & thee.
De kinderen hebben gedeeltelijk een eigen programma, dus kom gerust met het hele gezin!
Je kunt de dienst ook live online bijwonen. Inloggen doe je via https://www.rafael-ezra.nl/livestream/