Zondag 22 mei spreekt Wim Richters over het thema: ‘Expect the unexpected. Be prepared’.
Mattheus 25:6-13:
‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.’
Wim en zijn vrouw Joke leiden samen de aanbidding.
Je bent van harte welkom om de samenkomst bij te wonen in ons gebouw aan het Nestpad 9.
De kinderen hebben gedeeltelijk een eigen programma, dus kom gerust met het hele gezin!
Je kunt de dienst ook live online bijwonen. Inloggen doe je via www.rafael-ezra.nl/livestream.