Zondag 25 september spreekt Arjan IJsselstein over het thema: ‘Wat je spreekt, bepaalt je toekomst.’
 
Onze woorden zijn krachtig. Jouw woorden kunnen mensen, dus ook jezelf, maken of breken. De Bijbel zegt dan ook in Spreuken 18:21: ‘Dood en leven zijn in de macht van de tong.’ Als kinderen van God kunnen we leven uitspreken over onszelf en anderen.
 
Je bent van harte welkom om de samenkomst bij te wonen in ons gebouw aan het Nestpad 9.
 
De samenkomst begint om 10:00 uur.
 
De kinderen hebben gedeeltelijk een eigen programma, dus kom gerust met het hele gezin!
 
Je kunt de dienst ook live online bijwonen. Inloggen doe je via https://www.rafael-ezra.nl/livestream/.