Zondag 5 juni, 1e pinksterdag, spreken Arie Schrijvershof en Martin Hitzerd samen in de samenkomst.
Met pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest, Jezus zei ‘het is beter dat Ik ga, anders kan de Trooster niet komen’.
In dit geval betekent troosten: ‘mensen, stil maar, rouw niet langer, Jezus is als persoon naar de Vader gegaan en Ik ben Zijn Geest die voor altijd bij jullie blijft, zodat je weet wat Mijn wil is’
Wat is Gods wil?
Volgens Jezus zelf is het de wil van de Vader, dat het hier op aarde net zo vergaat als in de hemel (Mattheus 6 vers 10)
Om richting te krijgen in ons leven en om te weten wat Gods plan is met ons leven, zullen we naast het woord ook Zijn stem moeten kunnen verstaan.
Hoe versta je Zijn stem?
Jezus zegt ‘Ik ben de goede herder en Mijn schapen horen Mijn stem’
Wie is er aan het woord in jouw leven, jij of Jezus? Samuel was zo wijs om te luisteren in plaats van te praten.
Je bent van harte welkom om de samenkomst bij te wonen in ons gebouw aan het Nestpad 9. De samenkomst begint om 10:00 uur.
De kinderen hebben gedeeltelijk een eigen programma, dus kom gerust met het hele gezin!
Je kunt de dienst ook live online bijwonen. Inloggen doe je via www.rafael-ezra.nl/livestream.