Zondag 20 november verzorgen Jos Refo & Friends de aanbidding. Jos spreekt over het thema: ‘Het Koninkrijk van God’.
 
We zingen, bidden en spreken over ‘Het Koninkrijk van God’ maar wat zouden we ons hier nou bij voor moeten stellen? We hopen hier samen een antwoord op te vinden.
 
Je bent van harte welkom om de samenkomst bij te wonen in ons gebouw aan het Nestpad 9.
 
De samenkomst begint om 10:00 uur. Na afloop is er koffie & thee.
 
De kinderen hebben gedeeltelijk een eigen programma, dus kom gerust met het hele gezin!
 
Je kunt de dienst ook live online bijwonen. Inloggen doe je via www.rafael-ezra.nl/livestream.