Zondag 29 januari spreekt Wim Richters over het thema: ‘Heb elkaar lief’.
Soms is iets gemakkelijker gezegd dan gedaan. Jezus heeft tijdens het laatste Avondmaal zijn discipelen nog wat zaken op het hart gedrukt. Hij heeft hen een nieuw gebod gegeven. Samen gaan we kijken wat het betekent om Jezus voorbeeld hierin te volgen en hoe het ons leven verrijkt.
Je bent van harte welkom om de samenkomst bij te wonen in ons gebouw aan het Nestpad 9.
De samenkomst begint om 10:00 uur. Na afloop is er koffie & thee.
De kinderen hebben gedeeltelijk een eigen programma, dus kom gerust met het hele gezin!
Je kunt de dienst ook live online bijwonen. Inloggen doe je via https://www.rafael-ezra.nl/livestream/